Välj en sida

Tjänster

Vårt tjänsteutbud

Dunérs Maskin är en entreprenadfirma som innehar bred kompetens inom branschen. Vi utför allt från gräv- och markarbeten till utgödsling från stallar och lösdrifter. Utöver det arbetar vi med lastväxlare, betesputsning och slaghackning av grönytor, saltning och grusning, snöröjning samt med diverse transporter.

För att anlita oss eller få mer information, välkommen att kontakta oss!

Vi hjälper er med:

 • Gräv och markarbeten
 • Poolgrävningar
 • Garageuppfarter
 • Dränering
 • Trädgårdsanläggningar
 • Dikesröjning
 • Diverse transporter
 • Utgödsling från stallar o lösdrifter
 • Betesputsning/slaghackning av grönytor
 • Lastväxlare
 • Med mera